Scheduled

This post is scheduled to be published in the future.

It should not be displayed by the theme.


Betonski izdelki  Fattori

Renomirana tovarna v srcu Padske nižine, regiji z velikimi mlečnimi kmetijami, s svojim dolgoletnim delovanjem na zahtevnem tržišču zagotavlja zanesljivost in kakovost svojih izdelkov.

Izbor izdelkov obsega najprej betonske rešetke raznih dimenzij tako za reje goveda in prašičev vseh kategorij kot tudi raznih panog kot je vzgoja gob in podono.

Tovarna ima edina v Italiji najsodobnejšo proizvodno linijo za rešetke s sušilno komoro.


Novi izdelek, rešetke Ibritek z gumi pohodnimi elementi omogoča živalim zanesljivo in prijazno pohodno površino.

Poleg rešetk pa proizvodni program obsega še elemente za namakanje polj, montažne elemente za hleve (krmilne pregrade, ležalne bokse…), koritaste silose in lagune za gnojevko.


Post with Style 2

Posted on 05Dec

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.


Post with Style 1

Posted on 05Dec

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.


Single Portfolio

Posted on 05Dec

Excerpts are optional hand-crafted summaries

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur.


Portfolio 8

Posted on 05Dec

Excerpts are optional hand-crafted summaries of your


Portfolio 7

Posted on 05Dec

Excerpts are optional hand-crafted summaries


Portfolio 6

Posted on 05Dec

Excerpts are optional hand-crafted


Portfolio 5

Posted on 05Dec

Excerpts are optional hand-crafted summaries of your content


Portfolio 4

Posted on 05Dec

Excerpts are optional hand-crafted summaries of your content


Back to Top